Contact Us | Choose language:

Jūrinių studijų programų suvienodinimas

Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) suformavo pirmąjį švietimo ir mokymo (PŠM) programos standartą prekybos laivyno pareigūnams (STCW) 1978 m. Jis buvo iš dalies pakeistas 1991, 1995, 2003 ir 2010 m. Tačiau šiuo metu nėra stebėjimo sistemos, kuri vertintų kaip šie standartai yra taikomi.

SOS projektas (2005-7) buvo labai sėkmingas plėtojant ir derinant prekybos laivyno jūrininkų mokymo programą. Turkijoje buvo įgyvendintas projektas TRAIN 4Cs (2006-7).

Bendradarbiaujant su pagrindinėmis akreditavimo ir licencijavimo institucijomis į UniMET programą bus įtraukti tarptautiniai ir nacionaliniai reikalavimai (SOS, MarTEL, EGMDSS, EGMDSS-VET &TRAIN 4Cs), siekiant pradžioje juos įdiegti 5-iose jūrinio švietimo partnerių institucijose Europoje (NL, FI, TR, ES ir LT).

UniMET projektas panaudos esamus elektroninius tinklus, kuriuose jau yra sukauptos jūrų švietimo ir mokymo (MET) institucijų žinios bei patirtis. Projekto dalyviai turi eilę metų patirties vadovavimo ir dalyvavimo ES projektuose, remiant auštojo mokslo standartizavimą, harmonizavimą pagal Lisabonos sutartį ir Bolonijos susitarimą.


Subscribe to our newsletter

E-mail:
If you want to unsubscribe, click here.
UniMET June News: UniMET Project is concluded
UniMET Seminar and Final Conference
UniMET 5th Partner Meeting
UniMET expands with EGMDSS
UniMET delivers MARTEL
The STCW Code Revision
UniMET June News: UniMET Project is concluded

Partneriai:

  • Centre for Factories of the Future
  • TUDEV Institute of Maritime Studies
  • Satakunta University of Applied Sciences
  • Osrodek Prac Rozwojowych
  • Maritime Institute Willem Barentsz
  • Spinaker
  • Consorzio Armatori per la Ricerca
  • Polytechnic University of Catalonia
  • Lithuanian Maritime Academy